KIVIJÄRVEN osakaskunta

Näytä kalatalousalueen kartta

Luvat ja tiedot

LUVAT

Lupien myynti

Matka-Baari, Varma Hämäläinen, Juhani Taipale, Irma Jämbäck, Simo Uusitalo.

PYYDYSMAKSUT

PYYDYSMAKSUT VUONNA 2020 (Lupakausi 1.5.2020 – 30.4.2021)

Perusmaksu 20 €, joka sisältää myös uistelu- ja vesilinnunmetsästysluvan osakkaille ja osakaskunnan alueella vakituisesti asuville. Perusmaksu ulkopuolisille 25 € kalastuksessa, enintään 6 verkkoa

Pyydysmerkit osakkaille ja ja osakaskunnan alueella vakituisesti asuville:

verkkomerkki 3 €/kpl/ 8 verkkoa, yksi merkki 30 metrin pituista ja alle 3 m korkeaa verkkoa kohti. 2 merkkiä 30 m x 6 m:n korkeaa, 3 merkkiä 30m x 9m verkkoa kohti jne.  Myydään kotitarvekalastajalle enintään 20 merkkiä. Lisämerkkejä ei myydä. Verkkojen yhteispituus rajoitettu kotitarvekalastajalla 240 metriin, verkon korkeutta ei ole rajoitettu.

Ulkopuolisille myydään enintään 6 merkkiä/henkilö 4 €/verkko. Verkot merkittävä säännösten mukaisesti riittävän näkyvin merkein molemmista päistä.

rysämerkki sama kuin verkkomerkki

katiska, ei merkkiä, mutta perusmaksu maksettava, jotta kalastus olisi sallittua. Yli 65-vuotiaiden ei tarvitse maksaa perusmaksua katiskakalastuksessa.

rapumerta 3 €/kpl, enintään 15 kpl/osakas. Ravustuslupa on henkilökohtainen. Jokainen merta merkittävä.

Perusmaksu sisältää 6 vavan uistelumaksun, lisävavat 3 €/kpl  enintään 10 vapaa

Muut ulkopuoliset uistelumaksu 20 € /vuosi tai 10 €/2vk, vesilinnunmetsästys 25 €/kausi.

Lomakylien asukkaat: Perusmaksu 10 €/2vk sisältäen uisteluluvan, jonka lisäksi voidaan myydä enintään 5 kpl verkkomerkkejä á 4 €/kpl.

Kaupalliset kalastajat: kirjallinen anomus hoitokunnalle, joka tekee yksilölliset päätökset kalastuksesta ja hinnoittelusta.

Nuotanveto on sallittu vain osakkaille. Maksu 60 €/nuotta.

Iso rysä alle 2 m korkea 35,00€,

Yli 2 m:n rysä sallittu vain osakkaille, hinta 210,00€, kirjallinen anomus hoitokunnalle, joka päättää luvasta.  Anojan oltava osakas ja kaupallinen kalastaja.  Lisäksi aitaverkon pituus on rajattu pikkupuolella ja isonpuolen lahtivesillä 50 metriin.

Pyynti kielletty yli 2 metrin rysällä Heitjärvessä ja yli 3 metrin rysällä Leukunlahdella.

OSAKASKUNNAN TIEDOT

Hoitokunta:

Risto Turpeinen pj
0405903894
risto.turpeinen@kivijarvi.fi

Varma Hämäläinen vpj
Kalevi Tuikkanen sihteeri

muut jäsenet:
Kari Holm
Juhani Taipale
Ahti Jylhä
Simo Uusitalo
Jouko Hautanen
Ismo Sääksjärvi.

KIELLOT JA RAUHOITUKSET

RAUHOITUSALUEET JA RAJOITUKSET KALASTUKSESSA VUONNA 2019

Verkon silmäkoko

Kivijärven osakaskunnan päätösten mukaisesti 25 – 54 mm:n solmuvälin verkkojen pyynti kielletty Kivijärvessä osakaskunnan alueella yli 3 m: syvyydessä. Kielto koskee saarien ja karikkojen rantoja. Loka- ja marraskuussa sallitaan siian kutupyynti osakaskunnan alueella alle 3 m:n syvyydessä ei verkon solmuvälin rajoitusta. Kesäkuussa kalastus kielletty koko osakaskunnan alueella alle 55 mm:n solmuvälin verkoilla. Kalastusalueen päätöksellä 1.1.2006 kuhan  alamittaa kohotettiin 42 cm:iin. Taimenen ja järvilohen alamitta  60 cm.

Rauhoitusalueet:

Vietsaaren sillan länsipuoli 100 metrin etäisyydelle saakka ja itäpuoli 200 metrin etäisyydelle saakka kielletään verkkokalastus kokonaan. Matalasalmi sillan molemmin puolin 100 m juoksu-uomassa seisovilla pyydyksillä kalastus kielletty.

Myllylahdella linjalta Olkisaari-Toukkaniemi länteen oleva vesialue  rauhoitetaan verkkokalastukselta 1.9. alkaen vuoden loppuun.

Heitjärvessä verkkorajoitus enintään 4 verkkoa/osakas/kalastaja.

Heitjoessa kielletään kalastus toistaiseksi.

Pitkäsiima enintään 100 koukkua (merkitään yhdellä verkkomerkillä)

Nuotta on liikkuva pyydys ja on sallittu myös venereiteillä. Veneilijät olkaa häiritsemättä nuotanvetäjiä.

 

VESILINNUN METSÄSTYS, RAVUSTUS
  1. a) Vesilinnun metsästys perusmaksulla osakkaille ja kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuville, ja on sallittu aloitus- ja lopetuspäivinä, keskiviikkona, lauantaisin ja sunnuntaisin Leukunlahden osakaskunnan alueilla.
  • Ulkopuoliset metsästys 25€/kausi. Myydään vain kausilupia.
  • Luotiaseen käyttö kielletty

Vesilintujen rahoitusalueet ovat Leukunlahdella (linjan Matalasalmen     silta – Kuumakivi – Kivelänniemi – Kirkonkylän puoleinen osa)  UUTENA RAUHOITUSALUEENA TYVELÄNLAHDEN ALUE Selkäpuunniemi- Tyvelänlahti- Tulisaari- Messuniemi

  • Muilla vesialueilla ei rajoituksia. Huomioitava yleiset säännöt asutuksesta ( huvilat )

      b) Ravustus. Merkkien myynti aloitetaan 10.07.2020 Lupia myyvät Varma Hämäläinen ja Juhani Taipale.

  • Ravustus sallittu ainoastaan osakkaille Kivijärvessä,
  • Heitjärvessä ravustus kielletty, samoin Heitjoessa
  • Muilla alueilla sallittu säännösten mulkaisesti.
  • Ravun alamitta on 100 mm.
  • Ravustuksessa jokainen merta on merkittävä.
  • Ravustuskausi 21.07 – 31.10.2020

 HUOM.  Verkkomerkkeihin  lisättävä verkon omistajan nimi, ja puhelinnumero. Alamittaiset kalat laskettava takaisin veteen. Uusi kalastuslaki on voimassa ja huomioitava muutokset

Kivijärven osakaskunnan vesialueet