Hoitosuunnitelma ja tutkimukset

Kivijärven kalatalousalueen KHS-käsittelyaineisto:
2.12.2022
Kivijärven kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyminen vuosille 2023-2031:
Hyväksymispäätös KHS (ELY)
15.5.2022
Kivijärven kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitetyt säätelytoimenpiteet vuosille 2022-2031: Hyväksymispäätös (ELY)

18.11.2021
Kivijärven kalatalousalue vahvisti 18.11.2021 pidetyssä yleiskokouksessa alla olevan Kivijärven kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2022–2031 dokumenttikokonaisuuden toimitettavaksi ELY-keskuksen hyväksyttäväksi. 
Kivijärven kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2022–2031, liitteineen