Hoitosuunnitelma ja tutkimukset

Kivijärven kalatalousalueen KHS-käsittelyaineisto:
18.11.2021
Kivijärven kalatalousalue vahvisti 18.11.2021 pidetyssä yleiskokouksessa kokouspöytäkirjaan merkityin tarkennuksin alla olevan Kivijärven kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2022–2031 dokumenttikokonaisuuden toimitettavaksi ELY-keskuksen hyväksyttäväksi. Tarkennukset sisältävä KHS sisällytetään tälle sivustolle sen valmistuttua.
Kivijärven kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2022–2031, liitteineen