Hoitosuunnitelma ja tutkimukset

Uudet säätelypäätökset 
18.8.2023
ELY-keskus teki päätöksen Kivijärven kalatalousalueen uusista säätelyehdotuksista. Päätös astuu voimaan 1.12.2023. Päätökseen saa hakea kalastuslain 124 §:n nojalla valittamalla muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus
on päätöksen liitteenä. Määräaika valituksen jättämiseksi päättyy 26.9.2023 klo
16.15. Päätös ja yleistiedoksianto ovat nähtävillä myös:
www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pohjois-savo
Päätös (pdf)
Yleistiedoksianto (pdf)

Kivijärven kalatalousalueen KHS-käsittelyaineisto:
2.12.2022
Kivijärven kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyminen vuosille 2023-2031:
Hyväksymispäätös KHS (ELY)
15.5.2022
Kivijärven kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitetyt säätelytoimenpiteet vuosille 2022-2031: Hyväksymispäätös (ELY)

18.11.2021
Kivijärven kalatalousalue vahvisti 18.11.2021 pidetyssä yleiskokouksessa alla olevan Kivijärven kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2022–2031 dokumenttikokonaisuuden toimitettavaksi ELY-keskuksen hyväksyttäväksi. 
Kivijärven kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2022–2031, liitteineen