ELY-keskus on tehnyt päätöksen Kivijärven kalatalousalueen hakemista muutoksista kalatalousalueen säätelytoimenpiteisiin. Päätös astunee voimaan 1.12.2023. Päätökseen saa hakea muutosta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.  Päätös ja yleistiedoksianto ovat nähtävillä myös: www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pohjois-savo
Päätös (pdf)
Yleistiedoksianto (pdf)